Bản lề chôn tường
Que hàn sắt
Vít chữ L
Bu lông lục giác inox – bọc inox
1 2 3 4 5 6 7 8
Kẽm trắng
1 2
Tán XD
1 2 3 4 5 6 7
Lưới che nắng (lưới lan)
1 2 3
Vít thạch cao
1 2
Giấy nhám tờ
1 2 3 4 5 6
Băng keo trong
1 2
X