Chính sách Bảo mật Thông tin của WeCare

Chúng tôi tại WeCare cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tôn trọng quyền riêng tư. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Thông tin thu thập:

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đặt hàng, hoặc tham gia vào các hoạt động khác trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, và thông tin thanh toán.

2. Mục đích sử dụng thông tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xử lý đơn hàng, cung cấp dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu, liên lạc với bạn về đơn hàng và thông tin khuyến mãi, cũng như cải thiện trải nghiệm mua sắm của bạn trên trang web của chúng tôi.

3. Bảo vệ thông tin:

Chúng tôi áp dụng các biện pháp an ninh để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép. Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu.

4. Quyền lợi của bạn:

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Để làm điều này hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin ở phần cuối trang.

5. Sự đồng ý:

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật này.

6. Thay đổi chính sách:

Chúng tôi có thể cập nhật hoặc thay đổi chính sách bảo mật này từ thời gian này qua thời gian khác. Mọi thay đổi sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi và bạn được khuyến khích kiểm tra thường xuyên để cập nhật về các thay đổi này.

7. Liên hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin dưới đây.

WeCare – Chăm sóc khách hàng

Email: contact@wecare.com.vn
Điện thoại: 0965.167.350

Chúng tôi cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của WeCare. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và luôn làm việc hết mình để duy trì sự tin cậy của bạn.