Siêu thị công nghiệp Wecare

Đồng hành cùng sản xuất

Giải pháp cung ứng toàn diện vật tư, phụ kiện cho các ngành công nghiệp

Siêu thị công nghiệp Wecare

Đồng hành cùng sản xuất

Giải pháp cung ứng toàn diện vật tư, phụ kiện cho các ngành công nghiệp

Danh mục sản phẩm

Kim khí và phụ kiện
bao bì
hóa chất
vật tư tiêu hao
Công cụ dụng cụ
Phụ tùng thay thế

Danh mục sản phẩm

58.000 
6.200 
8.000 10.100 
53.900 72.600 
58.300 79.200 
6.200 6.300 
3.360 195.000 
4.730 18.480 
34.100 72.600 
3.300 
2.000 162.400 
7.300 51.700 
9.000 46.000 
88.000 766.000 
4.000 48.000 
10.000 142.000 
26.000 81.000 
47.000 125.000 
49.500 
788.590 1.781.550 
41.000 1.060.000 
25.000 
600.000 1.050.000 
320.000 407.000 
Hết hàng
418.000 980.000 
Hết hàng
940.000 1.550.000 
26.000 51.000 
35.203 
61.600 4.734.000 
175.000 652.100 
Hết hàng
270.000 
27.490 
236.000 300.000 
52.650 
116.700 
24.300 51.300 
55.800 
27.000 
20.600 47.000 
18.000 23.400 
25.500 34.000 
27.000 

NGÀNH NGHỀ