Thông tin chuyển khoản

💁 Lưu mã QR và sử dụng ứng dụng ngân hàng để thanh toán. Danh sách các ngân hàng hỗ trợ xem tại đây.

Hướng dẫn chuyển tiền bằng VietQR
Thông tin chuyển khoản

Ngân hàng:

TECHCOMBANK

Tên chủ tài khoản:

LE THI NGOC ANH

Số tài khoản:

19034004003023