VỀ WECARE

Wecare chuyên cung cấp giải pháp cung ứng toàn diện về vật tư, nguyên vật liệu, phụ kiện, phụ trợ cho các nhà máy, ngành công nghiệp.

Sứ mệnh của Wecare là giúp các nhà máy có được một chuỗi cung ứng hiệu quả, đơn giản, có thể yên tâm tập trung vào việc sản xuất; giúp việc sản xuất trở nên dễ dàng hơn, tạo tiền đề cho nhiều nhà máy phát triển ở Việt Nam.

VẤN ĐỀ CỦA THỊ TRƯỜNG

Sứ mệnh của Wecare là giúp khách hàng giải quyết hầu hết các vấn đề trong mua hàng

KHÁCH HÀNG CỦA WECARE

Wecare rất tự hào được phục vụ cho hơn 2000 nhà máy & các kênh phân phối

TIẾN ĐẠT

ĐẠI THÀNH

HOÀNG GIANG

NHẬT NAM HƯNG

HOÀNG HƯNG

THIÊN PHÁT

ECO

HOÀNG ANH

 

NHÀ CUNG CẤP CỦA WECARE

Wecare muốn xây dựng một mối quan hệ tuyệt vời với các nhà cung cấp để tạo được một chuỗi cung ứng lành mạnh, vững chắc cho hệ sinh thái sản xuất của Việt Nam