Bản lề xe tải
1 2 3
Bản lề chôn tường
Vít chữ L
Đá cắt
1 2 3 4 5
Ty ren
1 2 3 4 5 6 7
Lưới che nắng (lưới lan)
1 2 3
Vít ren thưa
1 2
Đinh rút
1 2 3
Pát ke góc
1 2 3 4
Vít thạch cao
1 2
X