Bộ dây xích thú cưng
Bu lông lục giác chìm đầu trụ
Vít bắn tường kèm tắc kê
Bu lông đầu dù – rãnh bake
1 2 3 4
Đinh bắn tay
Dây chằng hàng
Bản lề cây
Pát xe tải
Ray bi 3 tầng
Bách khoá
X