Dây rút
1 2 3 4
Bản lề cối
1 2 3
Long đền tròn
1 2 3 4
Vít bắn tắc kê
1 2
Pát ke góc
1 2 3 4
Vít ren nhuyễn
1 2
Vít thạch cao
1 2
Nắp chụp đai ốc – bu lông
1 2 3
Vít inox
1 2 3 4 5 6 7
Tắc kê nhựa
1 2
X