Vít ren thưa
1 2
Bản lề cối
1 2 3
Vít ren nhuyễn
1 2
Vít inox
1 2 3 4 5 6 7
Bình xịt chống gỉ sét
Dây xích
Bánh xe rãnh V
Bánh xe đẩy mâm thép
Keo Bugjo
Keo rồng vàng
X