BẢNG GIÁ BU LÔNG LỤC GIÁC NGOÀI

1. Bulong xây dựng sắt xi xám size dưới 100

2. Bu lông xây dựng sắt xi xám + Tán

3. Bu lông xây dựng sắt xi trắng + Tán

4. Bu lông xây dựng sắt xi xám + Tán _Thân lớn

5. Bu lông xây dựng thép đen + Tán

5. Bu lông xây dựng inox 304

6. Danh sách chi tiết sản phẩm bu lông lục giác ngoài

Showing 1 - 30 out of 471

Page 1 out of 16

Hình ảnh Chi tiết Số lượng Giá Đặt hàng
Quy cách: 10x100x17, Chất liệu: sắt, Hoàn thiện: xi trắng, Đơn vị: Con
1.571 
Quy cách: 10x100x17, Chất liệu: sắt, Hoàn thiện: xi xám, Đơn vị: Con
1.940 
Quy cách: 10x100x17, Chất liệu: thép, Hoàn thiện: đen, Đơn vị: Con
3.188 
Quy cách: 10x120x17, Chất liệu: sắt, Hoàn thiện: xi trắng, Đơn vị: Con
1.753 
Quy cách: 10x120x17, Chất liệu: sắt, Hoàn thiện: xi xám, Đơn vị: Con
2.086 
Quy cách: 10x120x17, Chất liệu: thép, Hoàn thiện: đen, Đơn vị: Con
4.297 
Quy cách: 10x140x17, Chất liệu: sắt, Hoàn thiện: xi xám, Đơn vị: Con
2.261 
Quy cách: 10x150x17, Chất liệu: sắt, Hoàn thiện: xi trắng, Đơn vị: Con
2.234 
Quy cách: 10x150x17, Chất liệu: sắt, Hoàn thiện: xi xám, Đơn vị: Con
2.348 
Quy cách: 10x150x17, Chất liệu: thép, Hoàn thiện: đen, Đơn vị: Con
5.234 
Quy cách: 10x160x17, Chất liệu: sắt, Hoàn thiện: xi xám, Đơn vị: Con
2.425 
Quy cách: 10x180x17, Chất liệu: sắt, Hoàn thiện: xi trắng, Đơn vị: Con
2.652 
Quy cách: 10x180x17, Chất liệu: sắt, Hoàn thiện: xi xám, Đơn vị: Con
2.619 
Quy cách: 10x180x17, Chất liệu: thép, Hoàn thiện: đen, Đơn vị: Con
7.560 
Quy cách: 10x200x17, Chất liệu: sắt, Hoàn thiện: xi trắng, Đơn vị: Con
3.006 
Quy cách: 10x200x17, Chất liệu: sắt, Hoàn thiện: xi xám, Đơn vị: Con
2.794 
Quy cách: 10x200x17, Chất liệu: thép, Hoàn thiện: đen, Đơn vị: Con
9.304 
Quy cách: 10x20x17, Chất liệu: sắt, Hoàn thiện: xi trắng, Đơn vị: Con
577 
Quy cách: 10x20x17, Chất liệu: sắt, Hoàn thiện: xi xám, Đơn vị: Con
577 
Quy cách: 10x20x17, Chất liệu: thép, Hoàn thiện: đen, Đơn vị: Con
1.013 
Quy cách: 10x220x17, Chất liệu: sắt, Hoàn thiện: xi xám, Đơn vị: Con
2.969 
Quy cách: 10x250x17, Chất liệu: sắt, Hoàn thiện: xi xám, Đơn vị: Con
3.231 
Quy cách: 10x25x17, Chất liệu: sắt, Hoàn thiện: xi trắng, Đơn vị: Con
648 
Quy cách: 10x25x17, Chất liệu: sắt, Hoàn thiện: xi xám, Đơn vị: Con
648 
Quy cách: 10x25x17, Chất liệu: thép, Hoàn thiện: đen, Đơn vị: Con
1.142 
Quy cách: 10x280x17, Chất liệu: sắt, Hoàn thiện: xi xám, Đơn vị: Con
3.483 
Quy cách: 10x300x17, Chất liệu: sắt, Hoàn thiện: xi xám, Đơn vị: Con
4.045 
Quy cách: 10x30x17, Chất liệu: sắt, Hoàn thiện: xi trắng, Đơn vị: Con
700 
Quy cách: 10x30x17, Chất liệu: sắt, Hoàn thiện: xi xám, Đơn vị: Con
700 
Quy cách: 10x30x17, Chất liệu: thép, Hoàn thiện: đen, Đơn vị: Con
1.239 
1 2 3 4 16

Bu lông lục giác Inox

Showing 1 - 30 out of 78

Page 1 out of 3

Hình ảnh Chi tiết Số lượng Giá Đặt hàng
Quy cách: 10x120x17, Chất liệu: inox 304, Đơn vị: Con
7.768 
Quy cách: 10x100x17, Chất liệu: inox 304, Đơn vị: Con
6.811 
Quy cách: 10x150x17, Chất liệu: inox 304, Đơn vị: Con
9.381 
Quy cách: 10x200x17, Chất liệu: inox 304, Đơn vị: Con
14.938 
Quy cách: 10x20x17, Chất liệu: inox 304, Đơn vị: Con
2.223 
Quy cách: 10x25x17, Chất liệu: inox 304, Đơn vị: Con
2.462 
Quy cách: 10x30x17, Chất liệu: inox 304, Đơn vị: Con
2.665 
Quy cách: 10x40x17, Chất liệu: inox 304, Đơn vị: Con
3.226 
Quy cách: 10x50x17, Chất liệu: inox 304, Đơn vị: Con
3.729 
Quy cách: 10x60x17, Chất liệu: inox 304, Đơn vị: Con
4.302 
Quy cách: 10x70x17, Chất liệu: inox 304, Đơn vị: Con
5.019 
Quy cách: 10x80x17, Chất liệu: inox 304, Đơn vị: Con
5.557 
Quy cách: 12x100x19, Chất liệu: inox 304, Đơn vị: Con
9.322 
Quy cách: 12x120x19, Chất liệu: inox 304, Đơn vị: Con
11.114 
Quy cách: 12x150x19, Chất liệu: inox 304, Đơn vị: Con
13.743 
Quy cách: 12x180x19, Chất liệu: inox 304, Đơn vị: Con
18.762 
Quy cách: 12x200x19, Chất liệu: inox 304, Đơn vị: Con
20.913 
Quy cách: 12x20x19, Chất liệu: inox 304, Đơn vị: Con
3.621 
Quy cách: 12x25x19, Chất liệu: inox 304, Đơn vị: Con
3.669 
Quy cách: 12x40x19, Chất liệu: inox 304, Đơn vị: Con
4.601 
Quy cách: 12x30x19, Chất liệu: inox 304, Đơn vị: Con
3.884 
Quy cách: 12x50x19, Chất liệu: inox 304, Đơn vị: Con
5.438 
Quy cách: 12x60x19, Chất liệu: inox 304, Đơn vị: Con
6.155 
Quy cách: 12x70x19, Chất liệu: inox 304, Đơn vị: Con
7.290 
Quy cách: 12x80x19, Chất liệu: inox 304, Đơn vị: Con
7.768 
Quy cách: 14x100x22, Chất liệu: inox 304, Đơn vị: Con
14.102 
Quy cách: 14x120x22, Chất liệu: inox 304, Đơn vị: Con
16.731 
Quy cách: 14x150x22, Chất liệu: inox 304, Đơn vị: Con
20.316 
Quy cách: 14x180x22, Chất liệu: inox 304, Đơn vị: Con
26.052 
Quy cách: 14x30x22, Chất liệu: inox 304, Đơn vị: Con
6.334 
1 2 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X