Bản lề chôn tường
Vít chữ L
Vít đuôi cá
1 2 3 4 5
Ty ren
1 2 3 4 5 6 7
Đinh thép
1 2 3 4 5
Lưới che nắng (lưới lan)
1 2 3
Vít ren thưa
1 2
Bản lề cối
1 2 3
Đinh rút
1 2 3
Pát ke góc
1 2 3 4
X