Bản lề chôn tường
Vít chữ L
Ty ren
1 2 3 4 5 6 7
Lưới che nắng (lưới lan)
1 2 3
Vít ren thưa
1 2
Đinh rút
1 2 3
Vít bắn tắc kê
1 2
Vít ren nhuyễn
1 2
Vít thạch cao
1 2
Nhám tờ
1 2 3 4 5 6
X