Bản lề chôn tường
Đinh đóng gỗ
1 2 3
Vít chữ L
Vít bắn tôn gỗ
1 2 3 4 5 6 7 8
Kẽm đen
Băng keo trong
1 2
Vít inox
1 2 3 4 5 6 7
Đinh công nghiệp
1 2 3 4 5
Bình xịt chống gỉ sét
Pát L
1 2
X