Tán XD
1 2 3 4 5 6 7
Dây rút
1 2 3 4
Giấy nhám tờ
1 2 3 4 5 6
Băng keo trong
1 2
Vít inox
1 2 3 4 5 6 7
Đinh công nghiệp
Bình xịt chống gỉ sét
Cọ sơn
1 2 3
Pát L
1 2
Băng keo chống thấm
1 2
X