Bản lề chôn tường
Vít chữ L
Sơn xịt
1 2 3 4 5 6
Vít đuôi cá
1 2 3 4 5
Vít thạch cao
1 2
Nắp chụp đai ốc – bu lông
1 2 3
Giấy nhám tờ
1 2 3 4 5 6
Băng keo trong
1 2
Vít inox
1 2 3 4 5 6 7
Tắc kê nhựa
1 2
X