Bản lề cối
Long đền tròn
Đinh rút
Vít bắn tắc kê
Pát ke góc
Vít thạch cao
Nắp chụp đai ốc – bu lông
Bánh xe vàng
Giấy nhám tờ
Băng keo trong
X