Bản lề xe tải
1 2 3
Sơn xịt
1 2 3 4 5 6
Vít inox
1 2 3 4 5 6 7
Nỉ đánh bóng kim khí
1 2
Bánh xe đẩy mâm thép
1 2
Keo Apollo Silicone
Keo Bugjo
Keo sữa
Keo 502
Khóa bửng
X