Bản lề chôn tường
Đinh đóng gỗ
1 2 3 4 5
Vít chữ L
Vít bắn tôn gỗ
1 2 3 4 5 6 7 8
Vít đuôi cá
1 2 3 4 5
Bu lông lục giác inox – bọc inox
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ty ren
1 2 3 4 5 6 7
Vít ren thưa
1 2
Bản lề cối
1 2 3
Vít thạch cao
1 2
X