Bản lề xe tải
1 2 3
Bản lề chôn tường
Que hàn sắt
Vít chữ L
Vít đuôi cá
1 2 3 4 5
Bu lông lục giác inox – bọc inox
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đá cắt
Ty ren
1 2 3 4 5 6 7
Đinh thép
1 2 3 4 5 6 7
Dây rút
1 2 3 4
X