Giấy nhám tờ
1 2 3 4 5 6
Băng keo trong
1 2
Vít inox
1 2 3 4 5 6 7
Tắc kê nhựa
1 2
Đinh công nghiệp
Bình xịt chống gỉ sét
Cọ sơn
1 2 3
Long đền vuông
Pát L
1 2
Băng keo chống thấm
1 2
X