Bu lông đầu dù – rãnh bake
1 2 3 4
Đinh bắn tay
Dây chằng hàng
Ống PU (kèm lõi nhựa)
Kính hàn
Bản lề cây
Vít bắn ngói
Ke nẹp mái tôn chống gió bão
Pát xe tải
Ray bi 3 tầng
X