Bản lề xe tải
1 2 3
Que hàn sắt
Vít chữ L
Sơn xịt
1 2 3 4 5 6
Bu lông lục giác inox – bọc inox
1 2 3 4 5 6 7 8
Đá cắt
1 2 3 4 5
Ty ren
1 2 3 4 5 6 7
Tán XD
1 2 3 4 5 6 7
Vít ren thưa
1 2
Dây rút
1 2 3 4
X