Bản lề xe tải
1 2 3
Bản lề chôn tường
Vít chữ L
Vít đuôi cá
1 2 3 4 5
Bu lông lục giác inox – bọc inox
1 2 3 4 5 6 7 8
Dây kẽm
1 2
Ty ren
Tán XD
1 2 3 4 5 6 7
Đinh thép
1 2 3 4 5
Lưới che nắng (lưới lan)
1 2 3
X