Sơn xịt
1 2 3 4 5 6
Vít bắn tắc kê
Vít ren nhuyễn
1 2
Bình xịt chống gỉ sét
Đinh bắn tay
X