Bản lề chôn tường
Vít chữ L
Bu lông lục giác inox – bọc inox
1 2 3 4 5 6 7 8
Dây kẽm
1 2
Ty ren
Đinh thép
1 2 3 4 5
Lưới che nắng (lưới lan)
1 2 3
Vít ren thưa
1 2
Dây rút
1 2 3 4
Long đền tròn
1 2 3 4
X