Bản lề chôn tường
Đinh đóng gỗ
1 2 3
Que hàn sắt
Vít chữ L
Sơn xịt
1 2 3 4 5 6
Bu lông lục giác inox – bọc inox
1 2 3 4 5 6 7 8
Đá cắt
1 2 3 4 5
Đinh thép
1 2 3 4 5
Lưới che nắng (lưới lan)
1 2 3
Vít ren thưa
1 2
X