Bản lề chôn tường
Vít chữ L
Sơn xịt
1 2 3 4 5 6
Bu lông lục giác inox – bọc inox
1 2 3 4 5 6 7 8
Đá cắt
1 2 3 4 5
Lưới che nắng (lưới lan)
1 2 3
Dây rút
1 2 3 4
Bản lề cối
1 2 3
Long đền tròn
1 2 3 4
Đinh rút
1 2 3
X