Bản lề chôn tường
Đinh đóng gỗ
Vít chữ L
Dây kẽm
Tán XD
Dây kẽm đen
Bản lề cối
Long đền tròn
Pát ke góc
1 2 3 4
Vít thạch cao
X