Bản lề xe tải
Đinh đóng gỗ
Que hàn sắt
Vít chữ L
Sơn xịt
1 2 3 4 5 6
Vít bắn tôn sắt
Vít đuôi cá
Bu lông lục giác inox – bọc inox
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đá cắt
1 2 3 4 5 6
Tắc kê nở – bu lông nở
1 2 3 4 5
X