Xã hội học

We Care Team

09 Tháng Hai 2019

Không có phản hồi

Xã hội học

Một đứa trẻ phải hiểu bản thân, vị trí của chúng trong gia đình cũng như các nhóm xã hội khác như lớp học. WeCare cung cấp một loạt các hoạt động phù hợp với sự phát triển, mang đến cho học sinh cơ hội khám phá và tôn vinh những điểm tương đồng và khác biệt giữa trẻ em, lối sống và văn hóa. Chúng tôi khuyến khích sự đa dạng và vì vậy chúng tôi thảo luận về chủng tộc, văn hóa, giới tính và các thành kiến khác với trẻ em để giúp chúng hiểu rõ về sự khác biệt mà mọi người phải đối mặt trên thế giới.

Xác định những điểm độc đáo của bản thân, gia đình của trẻ và những người khác. Thông qua việc sử dụng các hoạt động, tài liệu, hình ảnh, vật phẩm và đạo cụ, học sinh của chúng tôi sẽ không chỉ có thể mô tả các điểm riêng của chúng mà cả các đặc điểm của gia đình, bạn bè và những người khác mà chúng có thể biết. Với điều này, trẻ em cũng có thể mô tả vai trò gia đình, truyền thống và thể hiện cá tính cũng như sự đa dạng văn hóa của mình.

 

Trở thành thành viên có đóng góp của cộng đồng ở mầm non. Các giáo viên của chúng tôi cho trẻ tham gia vào trong việc đưa ra quy tắc lớp học, thói quen và bảo trì lớp học. Chúng tôi lên kế hoạch cho các hoạt động và thói quen, khuyến khích đóng góp và hợp tác, điều này cũng khuyến khích học sinh chịu trách nhiệm về các bài tập và công việc trong lớp.

 

Thể hiện nhận thức về các nền văn hóa trong trường mầm non. WeCare khuyến khích trường mầm non với nền văn hóa đa dạng, tôn vinh sự khác biệt. Các nền văn hóa của học sinh của chúng tôi cũng như các nền văn hóa khác được trình bày trong lớp học và thông tin về các nền văn hóa này được tích hợp vào chương trình giảng dạy hàng ngày cũng như các tài liệu và hoạt động. Học sinh của chúng tôi sẽ được tìm hiểu và tôn trọng các nền văn hóa khác trong lớp học và ngoài cộng đồng.

Như bạn có thể thấy chúng tôi quan tâm rất nhiều về những gì chúng tôi làm và cách chúng tôi đảm bảo sự thành công của con bạn. Bằng cách sử dụng các kỹ thuật về tâm lý trẻ em mới kết hợp với các chương trình bài học được thiết kế riêng, cơ sở vật chất được thiết kế đặc biệt và đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm cao, bạn có thể tin rằng con bạn sẽ có một nền giáo dục xoay quanh chuyên môn, chất lượng và tình yêu.

Để biết thêm thông tin về cách bạn có thể đăng ký cho con mình, xin vui lòng bấm vào phần ghi danh/đăng ký (Enroll) bên dưới.

Info | Contact
Call us
Virtual Tour
Book an appointment
Contact us
WeCare International Preschool