Toán học

We Care Team

09 Tháng Hai 2019

Không có phản hồi

Toán học

Các cơ sở vật chất và giảng dạy của WeCare được thiết kế để khuyến khích bản năng của đứa trẻ, làm quen với toán học một cách tự nhiên dựa vào những thứ xung quanh chúng. Trẻ nhỏ cần có cơ hội liên tục để phát triển tư duy toán học, ngoài các hoạt động hàng ngày được tạo ra cho sự lựa chọn cá nhân và khám phá, chúng tôi còn có các lớp khuyến khích trẻ tương tác thông qua việc giải quyết vấn đề.

Thể hiện sự hiểu biết về các số và cách đếm. Giáo viên của chúng tôi tập trung vào việc hỗ trợ học sinh đếm đến 20 hoặc cao hơn, cung cấp tài liệu và hoạt động có tên chữ số và số lượng, tích hợp trải nghiệm đếm có chủ đích trong suốt cả ngày và sử dụng tài liệu, sách thúc đẩy việc khám phá số lượng chữ số.

 

Hiểu các thuộc tính có thể đo lường được của các đối tượng và cách đếm chúng. Chúng tôi cung cấp các tài liệu tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn để cung cấp cho học sinh cơ hội để sắp xếp và phân loại các đối tượng. Chúng tôi cũng tích hợp từ vựng thích hợp vào các cuộc hội thoại để thể hiện nhận thức về các thuộc tính có thể đo lường được như chiều dài, trọng lượng và khả năng của các đối tượng.

 

Phát triển cảm giác về không gian và hình học. Giáo viên của chúng tôi sử dụng các từ chỉ nơi chốn trong các tình huống cuộc sống hàng ngày, ví dụ: “Jack đang nấp đằng sau cái cây”, cũng như sử dụng các từ chính xác để đặt tên và mô tả hình dạng hai và ba chiều, ví dụ: hình vuông, hình tròn, hình cầu. Chúng tôi cũng khuyến khích học sinh đưa ra so sánh giữa các đối tượng.

Như bạn có thể thấy chúng tôi quan tâm rất nhiều về những gì chúng tôi làm và cách chúng tôi đảm bảo sự thành công của con bạn. Bằng cách sử dụng các kỹ thuật về tâm lý trẻ em mới kết hợp với các chương trình bài học được thiết kế riêng, cơ sở vật chất được thiết kế đặc biệt và đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm cao, bạn có thể tin rằng con bạn sẽ có một nền giáo dục xoay quanh chuyên môn, chất lượng và tình yêu.

Để biết thêm thông tin về cách bạn có thể đăng ký cho con mình, xin vui lòng bấm vào phần ghi danh/đăng ký (Enroll) bên dưới.

Info | Contact
Call us
Virtual Tour
Book an appointment
Contact us
WeCare International Preschool