GIA ĐÌNH WECARE

Chúng tôi tạo ra Thế giới WeCare để đảm bảo tính toàn diện và tính cộng đồng. Chúng tôi mong muốn đưa trải nghiệm của WeCare vượt ra khỏi phạm vi cơ sở, ra ngoài các giờ học và năm học như thường thấy. Thế giới WeCare bao gồm các vòng xã hội xoay quanh mỗi học sinh - các sự kiện với con trẻ là trung tâm, gắn kết phụ huynh, gia đình và đại gia đình với nhà trường; các sự

kiện tập trung vào phụ huynh tạo nên cộng đồng hỗ trợ; các thông tin và những lời khuyên mà chúng tôi có thể đưa ra để làm giàu thêm kinh nghiệm nuôi dạy trẻ và các dịch vụ về trị liệu tâm lý hôn nhân và gia đình có sẵn được cung cấp bởi người sáng lập và nhà trị liệu thường trực là cô Hương Trần (Victoria), Thạc sĩ trị liệu Hôn nhân và Gia đình.

KỸ NĂNG LÀM CHA MẸ

chia sẻ cùng WeCare

Nhận xét từ phụ huynh

Các sự kiện