Đồng Hành Cùng Phụ Huynh

Home

Đồng Hành Cùng Phụ Huynh

Đồng Hành Cùng Phụ Huynh

 

Một nền giáo dục dựa trên việc xây dựng thế mạnh cá nhân, đạo đức chuẩn mực và kỹ năng xã hội. 

Phụ huynh là những người đóng góp công sức lớn cho khả năng  của học sinh của chúng tôi để đạt được các mục tiêu xã hội và phát triển của trẻ. Chúng tôi làm việc chặt chẽ với phụ huynh để đảm bảo rằng môi trường học tập kích thích sẽ tiếp diễn ở nhà.

 

Đội ngũ nhân sự WeCare

Nhóm của chúng tôi giúp học sinh đáp ứng các mục tiêu phát triển.

Học sinh

nỗ lực học tập

Cha mẹ

Làm việc với Nhóm của chúng tôi để đảm bảo trẻ thực hành các kỹ năng ở nhà. Phụ huynh tham dự hội thảo và các cuộc họp để học các kỹ năng làm cha mẹ hiệu quả.

Đội ngũ nhân sự WeCare

Trao đổi thông tin về các mốc phát triển của học sinh.

Parents are great contributors
To our students abilities?
Yes, to achieve their social and developmental goals.
We work closely with parents to ensure that a stimulating learning environment continues at home.
Info | Contact
Call us
Virtual Tour
Book an appointment
Contact us
WeCare International Preschool