Nhóm trẻ năm ba (2 - 3 tuổi)

Home Chương Trình Chương Trình Mầm Non

Nhóm trẻ năm ba (2 – 3 tuổi)

Nhóm trẻ năm ba sẽ học các kỹ năng thực tế và điều chỉnh cảm xúc của mình để trẻ có thể tự giúp mình. Trẻ em sẽ phát triển các kỹ năng này thông qua các lĩnh vực học tập sau đây:

Chương trình giảng dạy

và các mốc quan trọng

Bạn có thể quan tâm

Chương Trìnhrams

Tương lai của bé. Quyết định của bạn. Chuyên môn của chúng tôi.

Tương lai của bé. Quyết định của bạn. Chuyên môn của chúng tôi.

Tương lai của bé. Quyết định của bạn. Chuyên môn của chúng tôi.

Tương lai của bé. Quyết định của bạn. Chuyên môn của chúng tôi.

Tương lai của bé. Quyết định của bạn. Chuyên môn của chúng tôi.

Như bạn có thể thấy chúng tôi quan tâm rất nhiều về những gì chúng tôi làm và cách chúng tôi đảm bảo sự thành công của con bạn. Bằng cách sử dụng các kỹ thuật về tâm lý trẻ em mới kết hợp với các chương trình bài học được thiết kế riêng, cơ sở vật chất được thiết kế đặc biệt và đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm cao, bạn có thể tin rằng con bạn sẽ có một nền giáo dục xoay quanh chuyên môn, chất lượng và tình thương.

Để biết thêm thông tin về đăng ký cho con mình, xin vui lòng bấm vào phần “Đăng Ký” bên dưới.

Info | Contact
Call us
Virtual Tour
Book an appointment
Contact us
WeCare International Preschool