Chương Trình

Home

Chương Trình

Trường mầm non quốc tế WeCare tin rằng tất cả trẻ em đều xứng đáng có được sự khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống. WeCare hướng đến mục đích giới thiệu một tiêu chuẩn mới, không chỉ là một tiêu chuẩn giảng dạy mới mà còn là một tiêu chuẩn học tập mới.

Chương Trình

Một nền giáo dục được dựa trên tình yêu, chuyên môn, chất lượng và sự đa dạng.

Tương lai của bé. Quyết định của bạn. Chuyên môn của chúng tôi.

Tương lai của bé. Quyết định của bạn. Chuyên môn của chúng tôi.

Tương lai của bé. Quyết định của bạn. Chuyên môn của chúng tôi.

Tương lai của bé. Quyết định của bạn. Chuyên môn của chúng tôi.

Tương lai của bé. Quyết định của bạn. Chuyên môn của chúng tôi.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những trải nghiệm thời thơ ấu có ý nghĩa lâu dài cho tương lai. Chúng tôi mong muốn cung cấp cho mỗi trẻ em một nền tảng cho thành công trong học tập hiện tại và tương lai, thúc đẩy sự tự tin, lòng tin vào bản thân, tính độc lập, gắn bó tốt, đạo đức tốt, và kỹ năng thực tế và giao tiếp.

Như bạn có thể thấy chúng tôi quan tâm rất nhiều về những gì chúng tôi làm và cách chúng tôi đảm bảo sự thành công của con bạn. Bằng cách sử dụng các kỹ thuật về tâm lý trẻ em mới kết hợp với các chương trình bài học được thiết kế riêng, cơ sở vật chất được thiết kế đặc biệt và đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm cao, bạn có thể tin rằng con bạn sẽ có một nền giáo dục xoay quanh chuyên môn, chất lượng và tình thương.

Để biết thêm thông tin về đăng ký cho con mình, xin vui lòng bấm vào phần “Đăng Ký” bên dưới.

Info | Contact
Call us
Virtual Tour
Book an appointment
Contact us
WeCare International Preschool