TRẠI HÈ / TRẠI ĐÔNG

Trường học đóng cửa, nhưng cánh cửa WeCare luôn rộng mở! Trại Hè và trại Đông ở Mầm non WeCare là cơ hội khám phá mà mọi đứa trẻ đều mong muốn, và là câu trả lời mọi phụ huynh đang cần trong việc chăm sóc trẻ! Trại của chúng tôi là một chương trình được tổ chức để con bạn được vừa chơi, vừa học, vừa phát triển. Các lớp học được tổ chức xoay quanh các chủ đề được chỉ định (mỹ thuật, thể dục, âm nhạc, khoa học, môi trường, xây dựng, kể chuyện) luân phiên theo định kỳ. Giáo án được thiết kế để đảm bảo học sinh có mọi cơ hội để phát triển sự tự tin, tính độc lập và các kỹ năng xã hội. Các giáo viên luôn khuyến khích trẻ kết giao với bạn mới, học các kỹ năng mới, tập thể dục và học các bài học bên ngoài cánh cửa lớp học và vượt khỏi phạm vi hai kỳ nghỉ hè và nghỉ đông.