HOẠT ĐỘNG SAU GIỜ HỌC

WeCare luôn mở rộng cơ hội cơ hội học tập cho trẻ ngoài các giờ học chính. Nếu con em Quý Phụ huynh cần sự được quan tâm chú ý nhiều hơn trong việc học, hoặc muốn học một kỹ năng mới, cải thiện một sở thích, học thêm một ngôn ngữ khác – hoặc đơn giản trẻ chỉ cần tiêu thêm một chút năng lượng trong lúc Quý Phụ huynh đang chuẩn bị bữa tối, thế giới những hoạt động ngoại khóa của WeCare luôn đón chờ các bé.

Âm Nhạc & Ngôn Ngữ
After-School_MUSIC _ THEATER_1
After-School_ART & CRAFTS_2
After-School_MUSIC _ THEATER_3
After-School_ART _ CRAFTS_1
After-School_ART _ CRAFTS_2
After-School_ART _ CRAFTS_3
Mỹ Thuật & Thủ Công
Ngôn Ngữ
After-School_LANGUAGES_1
After-School_LANGUAGES_2
After-School_LANGUAGES_3

Thời khóa biểu

Afterschool_VN_updated 28Nov2019_Schedule